Polityka prywatności Serwisu Pomocsygnalistom.pl

 

§ 1

Zawartość polityki prywatności administratora

 1. Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych danych dotyczących użytkowników strony internetowej pomocsygnalistom.pl (zwanej dalej „Stroną”).

 2. Polityka prywatności zawiera także informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.

 

§ 2

Administrator danych

Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest: RP Legal Kancelaria Adwokacka Miłosz Rabczyński, posiadający nr NIP: 6572795340.

Z administratorem danych można kontaktować się:

 • pod adresem korespondencyjnym: ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków.

 • pod adresem poczty elektronicznej: kancelaria@pomocsygnalistom.pl

 

§ 3

Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

 1. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych Szczegółowe informacje o stosowaniu plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się § 8.

 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę przesyłając swoje oświadczenie w tym zakresie

 3. Ponadto użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii poprzez przesłanie oświadczenia na dane administratora wskazane w §2 powyżej. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników. Powyższe dane osobowe mogą być także w razie konieczności przetwarzane przez dalsze okresy w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 5. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, jednak ich niepodanie może wpłynąć na sposób korzystania przez użytkownika przez stronę pomocsygnalistom.pl m.in. poprzez ograniczenie jej funkcjonalności lub prezentowanie treść dopasowanych w mniejszym stopniu do preferencji użytkownika.

 

§ 4

Odbiorcy danych użytkowników

Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych.

 

§ 5

Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwach trzecich poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

§ 6

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 • dostępu, tj. uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe (art. 15 RODO);

 • do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu (art. 15 ust. 3 RODO);

 • do żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

 • do żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

 • do przenoszenia danych, tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących (art. 20 RODO);

 • do. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO);

 • do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

§ 7

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

 

§ 8

Pliki Cookies

1. Co to są pliki cookies i do czego służą?

Cookies to pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu użytkownika i używane przez serwer do zapamiętania urządzenia przy ponownym połączeniu. Ciasteczka są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z witryny. Cookies nie służą do identyfikacji użytkowników, a jedynie urządzenia, z którego korzystają, m.in. po rozpoznaniu rodzaju używanej przeglądarki, wyświetlają obraz najlepiej dostosowany do możliwości (np. rozdzielczości) lub typu (wersja desktopowa lub mobilna) sprzętu.

 

Pliki cookies wykorzystywane są najczęściej do liczników, ankiet, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam oraz do monitorowania aktywności odwiedzających. Pliki cookies pozwalają również na zapamiętanie zainteresowań użytkownika i odpowiednie dostosowanie treści strony i wyświetlanych reklam.

 

2. Do czego służą ciasteczka?

Pliki cookies działają w następujący sposób:

 • identyfikują dane komputera i przeglądarki używanej do przeglądania stron internetowych - może to być wykorzystane do ustalenia, czy dany komputer otwierał już wcześniej daną stronę,

 • dane uzyskane z cookies nie są kojarzone z danymi osobowymi użytkowników uzyskanymi np. podczas rejestracji,

 • nie są one szkodliwe dla komputerów lub smartfonów użytkowników, tj. nie wpływają na ich wydajność,

 • nie zmieniają one konfiguracji urządzeń końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,

 • domyślnie parametry cookies pozwalają na ich otwieranie tylko przez serwer, który je utworzył,

 • dostarczają one serwerowi informacji na podstawie aktywności użytkownika na stronach, które przegląda, co jest następnie jest wykorzystywane do wyświetlania strony lepiej dostosowanej do indywidualnych preferencji.

 

3. Jakie są rodzaje plików cookie?

Istnieją trzy rodzaje plików cookie:

 • "Cookies sesyjne" - są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji (lub zamknięcia przeglądarki). Pliki te są wymagane przez niektóre aplikacje lub funkcje do prawidłowego działania. Po zamknięciu przeglądarki powinny zostać automatycznie usunięte z urządzenia, z którego korzystano podczas przeglądania strony,

 • "Trwałe pliki cookies" - ułatwiają korzystanie z często odwiedzanych stron (np. zapamiętują układ kolorów na stronie lub układ menu na ulubionych stronach). Pliki te są przechowywane w odpowiednim folderze przez dłuższy czas, który można dostosować za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Przy każdej wizycie na danej stronie informacje z tych plików są wysyłane do serwera. Ten rodzaj plików cookies jest czasami nazywany śledzącymi plikami cookie.

 • "Cookies stron trzecich" - są to pliki pochodzące najczęściej z serwerów reklamowych, serwerów wyszukiwarek itp. współpracujących z właścicielem danej strony. Służą one do wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji i przyzwyczajeń użytkownika, co często jest powodem, dla którego elementy danego serwisu internetowego są darmowe. Służą one również do rejestrowania "klikalności" reklam, preferencji użytkowników itp.

 

4. Czy użytkownik musi wyrazić zgodę na używanie plików cookies?

Ustawieniami cookies można zarządzać samodzielnie w ustawieniach przeglądarki (zazwyczaj domyślnie mechanizm jest włączony). Najpopularniejsze przeglądarki pozwalają na:

 • włączenie obsługi plików cookies, aby korzystać ze wszystkich funkcji danych stron internetowych,

 • zarządzanie plikami cookies na poziomie poszczególnych stron internetowych, które Państwo wybierają,

 • konfigurowanie ustawienia dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptować trwałe pliki cookies jako pliki cookies sesji itp,

 • zablokowanie lub usunięcie plików cookies.

 

Informacje na temat włączania i wyłączania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach można znaleźć pod tymi linkami:

 • Google Chrome

 • Internet Explorer

 • Mozilla Firefox

 • Opera

 • Safari

 

Jeśli ustawienia przeglądarki nie zostaną zmienione, pliki cookies pozostaną włączone. W przypadku zablokowania plików cookies lub wyłączenia niektórych rodzajów plików cookies, użytkownik może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji danej witryny.

 

5. Do czego używane są pliki cookies?

Strona wykorzystuje zarówno pliki cookies sesyjne, jak i trwałe pliki cookies. Używane są one do następujących celów:

 • statystyki, ułatwiającej poprawianie zawartości i struktury strony,

 • utrzymanie sesji użytkownika.

 

W celu poprawnego działania strony internetowe zbierają następujące informacje: nazwa i wersja przeglądarki, ustawienia językowe, data i godzina żądania serwera, IP, z którego zostało wysłane, żądany adres URL. Dane te są zbierane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

 

Do celów statystycznych wykorzystywane jest narzędzie analityki internetowej - Google Analytics - które gromadzi dane i wykorzystuje własne pliki cookies zgodnie z polityką prywatności Google dostępną pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Google gromadzi na swoich serwerach dane uzyskane z plików cookies umieszczanych na urządzeniach i wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów o ruchu na stronach internetowych dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również udostępniać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa lub jeżeli osoby te przetwarzają takie informacje na zlecenie Google.

 

Dane zebrane przez Stronę nie są ujawniane ani udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego wszczętego w związku z przesłanym przez nas wnioskiem.

Polityka prywatności i cookies

+48 504 653 934

kancelaria@pomocsygnalistom.pl