Nie. Obecny projekt ustawy przyznaje pracodawcom możliwość wyboru, czy będą przyjmować zgłoszenia anonimowe.

Polityka prywatności i cookies

+48 504 653 934

kancelaria@pomocsygnalistom.pl

Najwyższy czas

na wdrożenie procedur.

Wdrażamy program ochrony sygnalistów, zgodnie

z przepisami Dyrektywy 2019/1937

oraz z polską ustawą.

KONSULTACJA

OFERTA

O nas

Indywidualne podejście

 

Naszym celem jest stworzenie oferty "szytej na miarę". Stworzenie dokumentów poprzedzamy wspólnym ustaleniem ustalenia oczekiwanych, najbardziej optymalnych rozwiązań

Technologie

 

Umożliwiamy wdrożenie nowoczesnych, szyfrowanych kanałów zgłoszeń - pamiętając, że nie są one obowiązkowe! Rodzaje kanałów zgłoszeń dopasowujemy do oczekiwań pracodawcy oraz prowadzonej przez niego działalności.

Terminowość

 

Z uwagi na zbliżające się terminy wdrożenia, zdajemy sobie sprawę z potrzeby szybkiego wdrożenia programu ochrony.

Profesjonalizm

 

Nasz zespół składa się z doświadczonych prawników. Wysoki poziom świadczonych usług jest dla nas priorytetem.

Oferta

Analiza potrzeb pracodawcy

Zależy nam na stworzeniu programu, który nie będzie kolejną procedurą "wrzuconą do szuflady". W tym celu skupiamy się na potrzebach i oczekiwaniach pracodawcy.

Opracowanie dokumentacji

Przygotujemy regulamin zgłoszeń wewnętrznych, rejestr zgłoszeń wewnętrznych, wzory zgłoszeń i innych dokumentów.

Szkolenia

Szkolimy osoby zarządzające oraz pracowników. Sama dokumentacja to nie wszystko - potrzebna jest wiedza, jak z niej korzystać. Szkolenia prowadzimy zarówno zdalnie, jak i w siedzibie pracodawcy.

Obsługa kanałów zgłoszeń

Zgłoszenia ustne, telefoniczne, pisemne, elektroniczne, anonimowe, ale przede wszystkim poufne. Potwierdzamy przyjęcie zgłoszenia i udzielamy informacji zwrotnej.

Prowadzenie rejestru zgłoszeń 

Zapewniamy prowadzenie rejestru zgłoszeń, przechowujemy dane osobowe przez okres przewidziany przepisami prawa.

Aktualizacja procedur

Zależy Ci na aktualizacji procedur, które lata świetności mają za sobą? Trafiłeś pod dobry adres. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, dokumentacja RODO - to kolejne z naszych usług.

Efekty współpracy

1

Zgodność z przepisami

Wprowadzamy rozwiązania zgodne z przepisami unijnej Dyrektywy 2019/1937, przepisami prawa polskiego.

2

3

Bieżąca pomoc

Prowadzimy postępowania wyjaśniające, odpowiadamy za kontakt z sygnalistami. Aktualizujemy obowiązujące procedury.

Aktualności

Sygnaliści - FAQ

1. Jestem pracodawcą. Do kiedy muszę wdrożyć program ochrony sygnalistów?

2. Czy muszę przyjmować zgłoszenia anonimowe?

3. W czym mogą pomóc mi sygnaliści, do czego jest mi to potrzebne?

Podmioty z sektora publicznego były obowiązane wdrożyć program do dnia 17 grudnia 2021 roku. Ta sama data dotyczy przedsiębiorstw prywatnych, zatrudniających powyżej 250 pracowników. W przypadku podmiotów zatrudniających od 50 do 249 osób, projekt polskiej ustawy o ochronie sygnalistów przewiduje obowiązek wdrożenia w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

4. Czy muszę wykupić specjalny program informatyczny, który będzie obsługiwać zgłoszenia?

5. Anonimowość, a poufność - na czym polega różnica?

Zgłaszanie naruszeń przez sygnalistów ma dużą wartość dodaną, ponieważ znajdują się oni znacznie bliżej informacji o ewentualnych nieuczciwych i nielegalnych praktykach. Dzięki zgłoszeniom, pracodawca może podjąć szybką reakcję, nie czekając aż naruszenia znajdą negatywne odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Nie. Zarówno Dyrektywa 2019/1937, jak i obecny projekt ustawy przewidują obowiązek umożliwienia dokonywania zgłoszeń co najmniej w formie ustnej lub pisemnej.

Zachowanie danych sygnalisty w poufności jest jednym z głównych założeń Dyrektywa 2019/1937. Z kolei decyzją pracodawcy jest, czy zdecyduje się na przyjmowanie zgłoszeń całkowicie anonimowych.

09 czerwca 2024
Prace nad ustawą o sygnalistach nabrały rozpędu i zmierzają ku końcowi. Przyjęcie ustawy i podpisanie jej przez Prezydenta może nastąpić lada dzień. To bardzo dobrze, ponieważ przepisy te powinny zostać
11 stycznia 2023
W końcu! Po ponad roku prac, w dniu 10 stycznia 2023 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowy, "ostateczny" projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa - czyli
01 sierpnia 2022
Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule wpisu - niestety niewiele i za mało. Pewnym pocieszeniem może być fakt, że na dzień 17 grudnia 2021 roku (tj. na dzień w którym

Prewencja i rozwój

Wprowadzenie programu ochrony sygnalistów umożliwia szybkie przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom. Pracodawca może rozszerzyć obszary ochrony sygnalistów, czyniąc z programu skuteczne narzędzie wspierające rozwój przedsiębiorstwa.

Kontakt

RP Legal Kancelaria

Adwokacka

Miłosz Rabczyński

ul. Smolki 8/5

30-513 Kraków

kancelaria@pomocsygnalistom.pl

tel.: +48 504 653 934